Behandlingsformer

Manipulationsbehandling/Manipulation (ledmanipulation)

Formålet med manipulation er at øge bevægeligheden og funktionen samt at mindske smerter.
Ved manipulation fører behandleren et led et lille stykke længere, end patienten er i stand til ved egen kraft (i en specifik retning).

Bevægelsen er generelt lille, hurtig, og særdeles specifik. Herved opstår oftest et hørbart "klik". Klikket er i sig selv ufarligt, og ikke - som man førhen troede - et udtryk for, at knoglerne "skurrer" mod hinanden. Klikket skyldes, at der kortvarigt opstår et vacuum i ledhulen (mellem ledfladerne i ledkapslen) - hvorved der dannes små luftbobler (gasarter).

 

Mobilisering/Ledmobilisering

Ledmobilisering er en teknik, der består af langsomme, rytmiske, bevægelser i yderstilling af leddet. Det gøres med lille kraft, og hensigten er at øge bevægeligheden i leddet.

 

Bløddelsbehandling

Behandling af bevægeapparatets bløddele fx muskler, sener, ledbånd eller andre væv omkring led. Bløddelsbehandling gives i form af massage (traditionel massage, triggerpunktbehandling, Dry needling m.v.). Det kan også være behandling, hvor der bruges forskellige udspændingeteknikker af sener og muskler. Hos patienter med akutte skader med kraftige smerter og betydelig muskelspænding, som f.eks. svære nakkehold, kan behandlingen bestå i blødddelsbehandling alene.

 

Triggerpunktsbehandling

Et triggerpunkt (muskelknude) er et irriteret område i en muskel, som gør ondt. Det kan være opstået ved akutte overbelastninger eller lange ensidige belastninger af en muskel. Der er forskellige måder, at behandle triggerpunkter på. Kiropraktoren kan anvende fingrene på punkterne til, at få spændingen i musklen til, at give sig.

Enkelte gange kan man benytte specielle øvelser, og andre gange vælger kiropraktoren, at bruge Dry Neeling på de særlige punkter.

Træningsprogram

Ergonomi

Chokbølgebehandling

Dry Needling