Hjernerystelse:

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse, eller mTBI (mild/moderate traumatic brain injury) som det kaldes i forskningsrelaterede sammenhænge, er et relativt nyt område og der er derfor stadig usikkerheder forbundet med de relaterede mekanismer. Man har flere hypoteser, som i de fleste tilfælde er helt eller delvist understøttet af forskningen på nuværende tidspunkt.

En hjernerystelse kan komme af et hårdt slag, eller kraftig bevægelse af hoved  eller nakken, som ved at man falder bagover. Det kan både ske ved at hovedet rammer underlaget, men det kan også ske uden slaget til hovedet. Her vil hovedet stadig være udsat for det pludselige stop der giver en hurtig bevægelse af hjernen i kraniet.

Derudover kan en hjernerystelse også forekomme ved gentagne mindre skader til hovedet.

 Mekanismerne bag er altså ofte enten “slag” til hovedet eller kraftig bevægelse af nakke/hoved som får hjernen til at bevæge sig hurtigt frem og tilbage.

Hvilke symptomer på hjernerystelse skal man så være opmærksom på?

Langt de fleste hjernerystelser er ”ikke-behandlingskrævende” og ca 80% kommer sig naturligt indenfor 1-3mdr. Dernæst vil en del være bedre indenfor ca. 6 måneder. Der er dog en lille procentdel på 5-15% som efter 1 år endnu ikke er kommet sig helt. Her vil man oftest få diagnosen PCS (post commotio syndrom), som i almindelig tale betyder ”gener efter hjernerystelse”.

De mest almindelige symptomer er på et overordnet plan:

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Synsforstyrrelser
 • Forvirring
 • Kvalme
 • Føleforstyrrelser
 • emotionelle forstyrrelser


Det er ikke sikkert at det er de samme symptomer der varer ved. Det kan være mange forskellige gener der varer ved, og det er individuelt hvordan man reagerer efter en hjernerystelse. Det kan typisk medføre:

 • Hovedpine
 • Lys- og lyd (over)følsomhed
 • Synsforstyrrelser
 • Dårlig hukommelse
 • Nedsat indlæringsevne
 • …og meget meget mere!

Hvordan man reagerer efter en hjernerystelse, er som sagt meget individuel og der er mange faktorer der spiller ind. Du kan i mange tilfælde gøre meget selv for at påvirke dit forløb, men det afhænger også af mange andre faktorer. Ligesom de fleste andre påvirkninger der relaterer sig til os som mennesker, så vil en hjernerystelse også være påvirket af alle bio-psyko-sociale faktorer. Altså vil den være påvirket af de kropslige reaktioner, generel psykologisk overskud, støtte og sociale relationer. Kroppens signaler kan altså aldrig stå alene, ej heller ved hjernerystelser.

Andre indlæg

Hvad kan vi hjælpe dig med hvis du har fået en hjernerystelse?

Her hos os er det primære at få udredt dine symptomer så vi kan monitorere dine fremgang, sikre at du ikke stagnerer, samt rådgive og vejlede så du kan håndtere det bedst muligt selv.

Første besøg vil dog ofte ikke tage udgangspunkt i reel behandling eller fuld udredning, da symptomerne ofte varierer meget det første stykke tid og som regel først er konstante efter de første 5 dage. Her handler det primært om rådgivning og vejledning for at du forhåbentlig kan undgå at skulle gennem et længere genoptræningsforløb.

Vi arbejder både med de akutte hjernerystelser, men også senfølgerne, ofte relateret til syns-, koncentrations-, fokus- og balanceproblemer. Nu før du kontakter os desto bedre kan vi bistå dig i processen også selv med henblik på at komme bedst muligt gennem den første periode.

Lyder det relevant for dig kan vi kontaktes via telefon på:Behandling af hjernerystelse:

Søg læge: Det er vigtigt at blive undersøgt af en læge. Der er ikke en klar sammenhæng mellem let traume og let skade, og man kan derfor sagtens opleve kraftige symptomer efter lette traumer og omvendt, hvorfor du bør konsultere din egen læge efter et traume.

Hvad kroppen har brug for: De første 24 til 48 timer bør man få den hvile som hjernen har brug for. Så længe man er udredt af lægen så skal man blot mærke efter sin krops behov de første 24 til 48 timer. Det er vigtigt at aktivere hjernen i det omfang den kan tolerere det, så lyt til din krop. Søg eventuel professionel hjælp hvis du er i tvivl om hvad du kan og må.

Det psykiske overskud: I fasen efter en hjernerystelse er det ofte svært at bevare overskudet, optimismen og det gode humør. Man kan være tvunget væk fra den normale hverdag, eller opleve at det er dén der giver øgede symptomer. Det er dog vigtigt at gentage, at langt de fleste der får en hjernerystelse kommer sig af sig selv.

 Professionel hjælp: Det kan være nødvendigt at søge hjælp til at sikre at du får den rigtige rehabilitering og ikke bliver over- eller understimuleret. Det er vigtigt for dit forløb og for at du kan være med til at kontrollere det selv. I processen efter en hjernerystelse arbejdes der generelt efter de tre R´er – Recognize, rest, rehabilitate – som er en konstant cyklus, da kroppen hele tiden adapterer og tilvænner sig til stimuli, ved enten at sænke tolerancen hvis stimuli var for lavt eller for højt, eller ved at øge tolerancen hvis stimuli var tilpas. Det vigtigste er dog den individuelle professionelle vurdering hvis du er i tvivl, for alle reagerer forskelligt

Relevante faktorer: Først og fremmest er mængden af symptomer i starten ikke en markør for sværhedsgraden af hjernerystelsen og det kan derfor både blive bedre og værre. Vi ved dog at der er faktorer som kan være med til at forværre det og faktorer der kan forbedre det.

Hvis du eller en du kender har brug en vurdering eller behandling nær Viborg kan vi kontaktes via telefon på 86 61 33 22 eller via kontaktsiden “kontakt os”.