Ofte stillede spørgsmål – FAQ: 

En kiropraktor optager en grundig gennemgang af din sygehistore, laver en fyldestgørende undersøgelse og vurderer ud fra dette hvilken type behandling der er relevant for dig. Det kan involvere mange ting, men kiropraktorer er blandt andet kendt for deres effektive manipulationer.

 • Find uddybende om klinikkens behandlingsmetoder her
 • Find et uddybende svar om kiropraktik generelt her

På vores klinik har vi både kiropraktorer der er uddannede i USA og i Danmark. De har minimum 5 års uddannelse efterfulgt af 1 års turnus i praksis. Derudover stilles der krav til løbende efteruddannelse for at sikre kvaliteten i faget.

 • Find et uddybbende svar her
 • Fysioterapi

  • Vores fysioterapeut laver en grundig undersøgelse og laver i samarbejde med dig en plan over forløbet.
  • Vores fysioterapeut arbejder ikke kun med øvelser, men anvender både akupunktur, mobilisering/manipulationer, fysiurgisk manuel behandling, chockbølgebehandling, samt undervisning. Undervisning er et ofte undervurderet redskab, men det er via dette, samt øvelser og lignende redskaber at du kan blive klædt på til, bedre at håndtere det på egen hånd.

Både fysioterapi og kiropraktik kan i mange tilfælde stå alene som faglighed og behandling. Vi har mange redskaber der overlapper, men vi komplimenterer også hinanden på rigtig mange måder og kan derigennem skabe et mere komplet forløb.

Som fysioterapeut i en kiropraktisk klinik er det tværfaglige samarbejde i fokus. Det kan handle om at understøtte den kiropraktiske behandling med træning, manuel behandling, vejledning i arbejde eller akupunktur for afspænding og smertelindring. Hvis man starter med kiropraktisk behandling, kan det eksempelvis i nogle tilfælde handle om, at bruge fysioterapi til at finde andre redskaber for at øge sin egenhåndtering.

Det kan også være med henblik på den tværfaglige vurdering hvis et forløb stagnerer. Ligeså kan kiropraktisk behandling også blive brugt i en fysioterapeutisk forløb hvis det stagnerer eller hvis vores fysioterapeut vurderer at kiropraktik er den bedste behandlingsmetode for dig i den givne situation.

 • Akupunktur

Herunder finder du både et overordnet og grundigt svar til dig som ønsker at vide mere:

Akupunktur er små nåle — som regel mindre end 0,5mm i diameter— der sættes igennem huden og ind i muskel for at stimulere nerverne. Det virker på flere måder, og gennem forskning har man fundet at det ofte primært aktivere følgende mekanismer:

 • Øget blodgennemstrømning lokalt i vævet
 • Nervestimulering som resulterer i et lavere stressniveau i kroppen
 • Aktivering af hormoner i området og fra hjernen

Akupunktur skal oftest anvendes over flere gange - typisk 6-12 sessioner, men det vurderes individuelt og kan i nogle tilfældes gives 1-3 gange afhængig af indikationen for brug af det.

Uddybende:

Den vestlige forskning viser at akupunktur først og fremmest aktivere det man kalder endokrine mekanismer. Det vil sige at nålene via nervestimuleringen idet de penetrere hud, muskler og lignende får kroppen til at frigive smertelindrende og muskelafslappende hormoner både lokalt i området, men også centralt i hjernen. Det kan sammenlignes lidt med når man slår sit hoved og så gnider på området, her gør vi det bare dybere i kroppen.

Hvis du vil læse mere læs her

 • Det kan mærkes, når nålen bryder igennem huden, derefter skal smerten forsvinde.

Du kan mærke en nålefornemmelse, imens du ligger med nålene. Akupunktur bør ikke gøre ondt og nålene fjernes hvis de føles for ubehagelige.

Nålene skal oftest sidde mellem 10-25 minutter men vurderes af behandleren.

 • Det kan dog også anvendes som Dry Needling - her sættes 1 nål i ad gangen - bevæges rundt i området og tages ud igen uden at den bliver siddende i området - læs evt mere under "dry needling" her.

Ligesom der kan med det meste behandling, kan der være bivirkninger ved behandling med akupunktur . Eksempelvis vil flere som modtager akupunktur, føle sig trætte og få en kortvarig opblussen af symptomerne efter behandlingen. Man kan desuden få meget små blødninger ved indstiksstedet. Ellers er der ikke de store bivirkninger sædvanlig vis, sammenlignet med andre behandlingsmetoder.

Behandling med akupunktur bør undgås, eller anvendes med omtanke i følgende situationer:

 • Hvis man har angst for nåle (nålefobi)
 • Ved kronisk hævelse efter operation eller strålebehandling (lymfødem)
 • Ved blødersygdom eller brug af blodfortyndende medicin (snak med din behandler)
 • Ved infektion eller inflammation efter operation
 • Ved øget eller manglende smertefølsomhed i forbindelse med nerveskader

Links:

Her finder du en oversigt over relevante links.

Vi håber, at du finder svar på dine spørgsmål. Hvis ikke er du altid velkommen til at kontakte os.

Kiropraktorguiden:
www.kiropraktorguide.dk

Dansk Kiropraktor Forening:
www.danskkiropraktorforening.dk

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik:
www.nikkb.dk

Kiropraktoruddannelsen, Syddansk Universitet:
http://www.sdu.dk/Uddannelse

Sundhedsportalen:
www.sundhed.dk

Patienterstatningen:
www.pebl.dk

Sundhedsstyrelsen:
www.sst.dk

Styrelsen for Patientklager:
www.stpk.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – utilsigtede hændelser:
www.stps.dk