Behandlingsformer

Manipulationsbehandling/Manipulation (ledmanipulation)

Formålet med manipulation er at øge bevægeligheden og funktionen samt at mindske smerter.
Ved manipulation fører behandleren et led et lille stykke længere, end patienten er i stand til ved egen kraft (i en specifik retning).

Bevægelsen er generelt lille, hurtig, og særdeles specifik. Herved opstår nogle gange et hørbart "klik". Klikket er i sig selv ufarligt, og ikke - som man førhen troede - et udtryk for, at knoglerne "skurrer" mod hinanden. Klikket skyldes, at der kortvarigt opstår et vacuum i ledhulen (mellem ledfladerne i ledkapslen) - hvorved der dannes små luftbobler (gasarter).

Mobilisering/Ledmobilisering

Ledmobilisering er en teknik, der består af langsomme, rytmiske, bevægelser i yderstilling af leddet. Det gøres med lille kraft, og hensigten er at øge bevægeligheden i leddet.

Bløddelsbehandling

Behandling af bevægeapparatets bløddele fx muskler, sener og ledbånd. Bløddelsbehandling gives i form af massage (traditionel massage, triggerpunktbehandling, dry needling m.v.). Det kan også være behandling, hvor der bruges forskellige udspændingeteknikker af sener og muskler. Hos patienter med akutte skader med kraftige smerter og betydelig muskelspænding, som f.eks. svære hold i nakken, kan behandlingen bestå i blødddelsbehandling alene.

Triggerpunktsbehandling

Et triggerpunkt (muskelknude) er et irriteret område i en muskel, som gør ondt. Det kan være opstået ved akutte overbelastninger eller lange ensidige belastninger af en muskel. Der er forskellige måder at behandle triggerpunkter på. Kiropraktoren kan anvende fingrene på punkterne til at få spændingen i musklen til at give sig.

Til tider benyttes specielle øvelser, og andre gange vælger kiropraktoren eller fysioterapeuten at bruge dry needling på de særlige punkter.

Træningsprogram

Det kan i mange tilfælde være relevant med enkelte eller flere træningsøveleser til at genopbygge bevægeligheden og styrken, eller for at forsøge at forebygge at det kommer igen.

Et træningsprogram, eller en træningsgennemgang kan også være relevant, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du træner korrekt, med tilpas belastning, eller ønsker at opstarte træning  med hensyn til nuværende og tidligere skavanker. Dette vil typisk være under vejledning fra vores fysioterapeut.

Ergonomi

Ergonomi er noget de fleste kender til og har hørt om. Det kan desuden en vigtig faktor i forhold til at vedligeholde en problematik. Det er sjældent fordi en stilling er direkte forkert, men ofte handler det mere om tiden i den givne stilling.  Vi kommer gerne med råd og vejledning til hvordan du skal forholde dig i forhold til dit arbejde og dine fritidsaktiviteter.

Hvis du er i tvivl om det er et problem for dig, så spørg din behandler.

Vores fysioterapeut tager desuden også ud til ergonomiske gennemgange på arbejdspladser efter nærmere aftale - kontakt os for at få et tilbud afhængig af tid, antal medarbejdere mv.

Chokbølgebehandling

Chokbølgebehandling er en behandlingsteknik, hvor man bruger lydbølger til at påvirke muskler, sener og ledbånd så de heler hurtigere.

Vi bruger typisk chokbølgebehandling til skader i senevæv og omkring tilhæftningspunkter, eksempelvis hælspore,springerknæ og lignende.

Der er en vis smerte under selve behandlingen, men den reguleres i niveau og tager sjældent mere end 5 minutter, så du selv er med til at kontrollere det. Der er sjældent øget smerte efter behandlingen.

Hvis du er i tvivl om det er relevant for dig, så kontakt os eller spørg din behandler.

Dry needling

Dry Needling er en teknik der minder om almindelig akupunktur. Nålen sættes i og bevæges her lidt rundt samt op og ned. Det er typisk en kort proces der ikke tager særlig lang tid.

Dry needling stimulerer nerverne til en øget lokal blodgennemstrømning, udskillelse af smertedæmpende hormoner samt en muskelafslappende effekt. Det minder altså en smule om almindelig akupunktur. Det bliver som regel brugt som supplement til anden behandling.

Akupunktur

Her på klinikken er vores fysioterapeut uddannet ud fra den vestlige tilgang til akupunkturen. Det betyder at det primært bliver brugt som supplement til anden behandling og oftest med henblik på smertelindring og afspænding. Det kan dog også være den primære behandling - oftest i forbindelse med behandling af hovedpine, herunder migræne.

Akupunktur virker typisk bedst ved en serie af behandlinger - minimum 3, og ofte op til 8-10 styks - og har til formål at stimulere nerverne i hud og muskler for at få frigivet smertedæmpende hormoner både lokalt i muskelvævet, men også centralt i hjernen.  Du kan eventuelt læse mere om det her