Behandlingsformer

Manipulationsbehandling/Manipulation (ledmanipulation)

Formålet med manipulation er at øge bevægeligheden og funktionen samt at mindske smerter.
Ved manipulation fører behandleren et led et lille stykke længere, end patienten er i stand til ved egen kraft (i en specifik retning).

Bevægelsen er generelt lille, hurtig, og særdeles specifik. Herved opstår oftest et hørbart "klik". Klikket er i sig selv ufarligt, og ikke - som man førhen troede - et udtryk for, at knoglerne "skurrer" mod hinanden. Klikket skyldes, at der kortvarigt opstår et vacuum i ledhulen (mellem ledfladerne i ledkapslen) - hvorved der dannes små luftbobler (gasarter).

Mobilisering/Ledmobilisering

Ledmobilisering er en teknik, der består af langsomme, rytmiske, bevægelser i yderstilling af leddet. Det gøres med lille kraft, og hensigten er at øge bevægeligheden i leddet.

Bløddelsbehandling

Behandling af bevægeapparatets bløddele fx muskler, sener, ledbånd eller andre væv omkring led. Bløddelsbehandling gives i form af massage (traditionel massage, triggerpunktbehandling, Dry needling m.v.). Det kan også være behandling, hvor der bruges forskellige udspændingeteknikker af sener og muskler. Hos patienter med akutte skader med kraftige smerter og betydelig muskelspænding, som f.eks. svære nakkehold, kan behandlingen bestå i blødddelsbehandling alene.

Triggerpunktsbehandling

Et triggerpunkt (muskelknude) er et irriteret område i en muskel, som gør ondt. Det kan være opstået ved akutte overbelastninger eller lange ensidige belastninger af en muskel. Der er forskellige måder, at behandle triggerpunkter på. Kiropraktoren kan anvende fingrene på punkterne til, at få spændingen i musklen til, at give sig.

Enkelte gange kan man benytte specielle øvelser, og andre gange vælger kiropraktoren, at bruge Dry Neeling på de særlige punkter.

Træningsprogram

Det kan i flere tilfælde være relevant med enkelte eller flere træningsøvleser til at komme helt igennem et problem, eller for at forsøge at forebygge at det kommer igen.

Det kan også være, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du træner korrekt, med tilpas belastning, eller ønsker at opstarte træning  med hensyn til nuværende og tidligere skavanker. Dette vil typisk være under vejledning fra vores fysioterapeut.

Ergonomi

Ergonomi er noget de fleste kender til og har hørt om. Det kan desuden en vigtig faktor i forhold til at vedligeholde en problematik. Det er sjældent fordi en stilling er direkte forkert, men ofte handler det mere om tiden i den givne stilling.  Vi kommer til tider med rådgivning om mulige ændringer til dette.

Hvis du er i tvivl om det er et problem for dig, så spørg din behandler.

Vores fysioterapeut tager desuden også ud til ergonomiske gennemgange på arbejdspladser efter nærmere aftale - kontakt os for at få et tilbud afhængig af tid, antal medarbejder mv.

Chokbølgebehandling

Chockbølgebehandling er en moderne behandlingsteknik, hvor man bruger en maskine til at skabe lydbølger, der skaber små mikrofrakturer i vævet, hvorved kroppen anser det for en ny skade. Når kroppen opfatter det som en ny skade bliver der sendt nye kropshelende væsker ud i området. Man forsøger altså at genstarte kroppens egne helende egenskaber.

Vi bruger typisk chockbølgebehandling til skader i senevæv og omkring tilhæftningspunkter, eksempelvis hælspore,springerknæ og lignende.

Der er en vis smerte under selve behandlingen, men den reguleres i niveau og tager sjældent mere end 5 minutter, så du selv er med til at kontrollere det. Der er sjældent øget smerte efter behandlingen.

Hvis du er i tvivl om det er relevant for dig, så kontakt os eller spørg din behandler.

Dry Needling

Dry Needling er en teknik indenfor brugen af akupunkturnåle. Nålen sættes i, og bevæges her rundt, op og ned for - lidt som med chockbølgebehandlingen, at skabe små mikrotraumer som kroppen så sender kropshelende væsker ud til. Det er typisk en kort proces på under 1 minut.

Der er selvfølgelig også andre mekanismer forbundet med dry needling, da det også stimulerer nerverne til en øget lokal blodgennemstrømning, udskillelse af smertedæmpende hormoner samt en muskelafslappende effekt. Det minder altså en smule om almindelig akupunktur.

Akupunktur

Her på klinikken er vores fysioterapeut uddannet ud fra den vestlige tilgang til akupunkturen. Det betyder at det primært bliver brugt som led og supplement til anden behandling og oftest med henblik på smertelindring og afspænding.

Akupunktur virker typisk bedst ved en serie af behandlinger - minimum 3 - og har til formål at stimulere nerverne i hud og muskler for at få frigivet smertedæmpende hormoner både lokalt i muskelvævet, men også centralt i hjernen.  Du kan eventuelt læse mere om det her