Links:

Patienterstatningen:
www.pebl.dk

Sundhedsstyrelsen:
www.sst.dk

Styrelsen for Patientklager:
www.stpk.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – utilsigtede hændelser:
www.stps.dk

Information vedr. journalindsigt:

Alle behandlere og sekretærer på klinikken har mulighed for at skrive kommentarer i journalen, men ikke rette i den. Patienten har til enhver tid mulighed for at få journalindsigt i egen journal.

 

Alle behandlere har adgang til alle journaler på klinikken. Dette sker for at sikre det bedste patientforløb samt intern læring.

Alle ansatte på klinikken er underlagt tavshedspligt.

Klinikkens håndtering af persondata:

RygCenter Viborg er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af kiropraktisk og anden sundhedsfaglig behandling. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos RygCenter Viborg, er du velkommen til at rette henvendelse til kiroviborg@gmail.com

 • Det overordnede formål er at yde kiropraktisk, og anden sundhedsfaglig behandling.
  Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af: Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
  Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer 
 • Vi behandler to kategorier af personoplysninger:
  - Almindelige personhenførbare oplysninger
  - Personfølsomme oplysninger
 • Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare. Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger hos vores journalleverandør, som vi har en databehandleraftale med.
  Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette.
 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 • Dine personoplysninger stammer primært fra det du selv har fortalt os per telefon eller ved konsultationer på klinikken. Derudover kan der være oplysninger, som du via samtykke har givet os lov til at indhente fra andre aktører i sundhedsvæsnet.
 • Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.
 • Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.
  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 • Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system.
 • Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/
 • Her på hjemmesiden andvendes cookies til at analysere besøgtrafik på hjemmesiden - læs mere om vores cookies her