Grundighed og kvalitet fra start til slut i et patientforløb er essentielt for os. Derfor foretager vi ikke behandling, uden først at have foretaget relevante undersøgelser. Ethvert patientforløb er en proces, der består af en række trin. Første trin er udredning. Herefter kan der stilles en behandlingsdiagnose og ud fra denne lægges en tilpasset strategi og plan. Først herefter begynder selve behandlingen. Inkluderet i strategien er en vurdering af behovet for forebyggelse.

Her på klinikken har vi desuden specialiseret os i det tværfaglige samarbejde, som er med til at skabe et mere optimalt forløb. Det betyder blandt andet at vi holder konference om fælles patienter og drøfter behandlingsmulighederne.

_MG_1220Udredning
Udredning er en helt afgørende del af forløbet i vores rygcenter og går forud for al behandling. Vi skal have tegnet et præcist billede af, hvad der er på færde. Udredningsprocessen består af sygehistorie, klinisk undersøgelse og, i tilfælde hvor det er relevant, billeddiagnostistik. Sygehistorie vil sige, at vi spørger ind til dine symptomer, forværrende og lindrende faktorer, dit daglige bevægemønster mv. Den kliniske undersøgelse består i, at vi foretager en grundig undersøgelse af det pågældende område - det kan f.eks. være holdning, bevægelighed af leddene, stramhed af muskulaturen og andre specifikke undersøgelser. Behandleren forklarer undervejs, hvad der undersøges.

 

 

Tværfaglig udredning

For at give dig det optimale forløb anbefaler vi derfor at du får en tid til en tværfaglig udredning. Det foregår ved, at du får en tid til både kiropraktor og fysioterapeut. Behandlerne undersøger dig hver især og snakker så sammen for at få lagt den bedste samlede plan. Det betyder ikke nødvendigvis at alle skal behandles ved begge faggrupper.

Billeddiagnostistik
Hvis sygehistorien og undersøgelsen peger på at det kan være relevant, suppleres der med billeddiagnostistik, dvs. røntgen eller ultralydskanning. I særlige tilfælde kan vi henvise til MR-scanning. Mens røntgen er velegnet til at kigge på knogler, er ultralyd velegnet til at kigge på bløddele, f.eks. sener og ledbånd. Billeddiagnostistik kan bruges både som hjælp til at stille diagnosen, men også til at pege på eventuelle faktorer som har indflydelse på, hvilken type behandling du som patient kan tåle. Hvis røntgenbillederne eksempelvis indikerer afkalkede knogler eller slidgigt, vil vi naturligvis tilpasse behandlingen herefter. MR-scanning bruges oftest i forbindelse med mistanke om diskusprolaps.

Diagnose og strategi_MG_1125
Ved at samle de informationer, som de indledende undersøgelserne har givet, stilles en behandlingsdiagnose. Herefter kan der lægges en behandlingsstrategi og -plan, som er særligt tilpasset til dig. Strategien starter ofte i den akutte fase med et mere intensivt behandlingsforløb, men strategien indebærer både, hvad der skal gøres nu og her, og hvad der evt. skal gøres på sigt.

Behandling
Behandlingen er individuel og afhænger af den stillede diagnose. Der er forskellige behandlingsmåder, dem kan du læse mere om her. Uanset hvilke behandlingsmåder, der benyttes - og om det er hos kiropraktoren og/eller fysioterapeuten - tilpasses behandlingen altid den enkelte patient og den aktuelle problemstilling. I overensstemmelse med behandlingsstrategien lægger behandleren en plan for, hvor ofte der skal behandles, og hvornår der evt. skal sættes ind med træning, hvis relevant.

_MG_0798Rådgivning og forebyggelse
En vigtig del af et patientforløb består i rådgivning og forebyggelse. I de tilfælde, hvor det er relevant at forebygge, er der tre områder, vi tager op til vurdering:

  • Ergonomi: Hvordan kan man optimere 'udefrakommende faktorer'? – det kunne f.eks. være mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Øvelser og træning: Kan hjælpe til at flytte grænserne for hvad du kan holde til.
  • Kontrolforløb på klinikken, så vi kommer et eventuelt tilbagefald i forkøbet.

Efter konsultationen
Afhængig af problemstillingen, oplever man oftest en umiddelbar lettelse i bevægeligheden efter behandlingen. Der kan gå lidt længere tid, før dine eventuelle smerter aftager. Bivirkninger efter behandling er sjældne, men de mest almindelige reaktioner efter den første behandling er træthed og ømhed. Din behandler vil fortælle dig, hvordan du skal forholde dig umiddelbart efter behandlingen.       Der er mulighed for et lille hvil i omklædningskabinen efter behandlingen.