Grundighed og kvalitet fra start til slut i et patientforløb er yderst vigtigt for os. Derfor foretager vi ikke nogen form for behandling, uden først at have foretaget en grundig undersøgelse. Ethvert patientforløb er en proces, der består af forskellige trin og behandlingsformer, som du kan læse mere om her.


Patientsforløb

Grundighed og kvalitet fra start til slut i et patientforløb er essentielt for os. Derfor foretager vi ikke behandling, uden først at have foretaget relevante undersøgelser. Ethvert patientforløb er en proces, der består af en række trin. Første trin er udredning. Herefter kan der stilles en behandlingsdiagnose og ud fra denne lægges en tilpasset strategi og plan. Først herefter begynder selve behandlingen. Inkluderet i strategien er en vurdering af behovet for forebyggelse.

Her på klinikken har vi desuden specialiseret os i det tværfaglige samarbejde, som er med til at skabe et mere optimalt forløb. Det betyder blandt andet at vi holder konference om fælles patienter og drøfter behandlingsmulighederne.


Udredning

Udredning er en helt afgørende del af forløbet i vores rygcenter og går forud for al behandling. Vi skal have tegnet et præcist billede af, hvad der er på færde. Udredningsprocessen består af sygehistorie, klinisk undersøgelse og, i tilfælde hvor det er relevant, billeddiagnostistik. Sygehistorie vil sige, at vi spørger ind til dine symptomer, forværrende og lindrende faktorer, dit daglige bevægemønster mv. Den kliniske undersøgelse består i, at vi foretager en grundig undersøgelse af det pågældende område - det kan f.eks. være holdning, bevægelighed af leddene, stramhed af muskulaturen og andre specifikke undersøgelser. Behandleren forklarer undervejs, hvad der undersøges.


Tværfaglig udredning

For at give dig det optimale forløb anbefaler vi derfor at du får en tid til en tværfaglig udredning. Det foregår ved, at du får en tid til både kiropraktor og fysioterapeut. Behandlerne undersøger dig hver især og snakker så sammen for at få lagt den bedste samlede plan. Det betyder ikke nødvendigvis at alle skal behandles ved begge faggrupper.


Billeddiagnostistik

Hvis sygehistorien og undersøgelsen peger på at det kan være relevant, suppleres der med billeddiagnostistik, dvs. røntgen eller ultralydskanning. I særlige tilfælde kan vi henvise til MR-scanning. Mens røntgen er velegnet til at kigge på knogler, er ultralyd velegnet til at kigge på bløddele, f.eks. sener og ledbånd. Billeddiagnostistik kan bruges både som hjælp til at stille diagnosen, men også til at pege på eventuelle faktorer som har indflydelse på, hvilken type behandling du som patient kan tåle. Hvis røntgenbillederne f.eks. indikerer afkalkede knogler eller slidgigt, vil vi naturligvis tilpasse behandlingen herefter. MR-scanning bruges oftest i forbindelse med mistanke om diskusprolaps.


Diagnose og strategi

Ved at samle de informationer, som de indledende undersøgelserne har givet, stilles en behandlingsdiagnose. Herefter kan der lægges en behandlingsstrategi og -plan, som er særligt tilpasset til dig. Strategien starter ofte i den akutte fase med et mere intensivt behandlingsforløb, men strategien indebærer både, hvad der skal gøres nu og her, og hvad der evt. skal gøres på sigt.


Behandling

Behandlingen er individuel og afhænger af den stillede diagnose. Der er forskellige behandlingsmåder, dem kan du læse mere om her. Uanset hvilke behandlingsmåder, der benyttes - og om det er hos kiropraktoren og/eller fysioterapeuten - tilpasses behandlingen altid den enkelte patient og den aktuelle problemstilling. I overensstemmelse med behandlingsstrategien lægger behandleren en plan for, hvor ofte der skal behandles, og hvornår der evt. skal sættes ind med træning, hvis relevant.


Rådgivning og forebyggelse

En vigtig del af et patientforløb består i rådgivning og forebyggelse. I de tilfælde, hvor det er relevant at forebygge, er der tre områder, vi tager op til vurdering:

  • Ergonomi: Hvordan kan man optimere 'udefrakommende faktorer'? – det kunne f.eks. være mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Øvelser og træning: Kan hjælpe til at flytte grænserne for hvad du kan holde til.
  • Kontrolforløb på klinikken, så vi kommer et eventuelt tilbagefald i forkøbet.

Efter konsultationen

Afhængig af problemstillingen, oplever man oftest en umiddelbar lettelse i bevægeligheden efter behandlingen. Der kan gå lidt længere tid, før dine eventuelle smerter aftager. Bivirkninger efter behandling er sjældne, men de mest almindelige reaktioner efter den første behandling er træthed og ømhed. Din behandler vil fortælle dig, hvordan du skal forholde dig umiddelbart efter behandlingen.       Der er mulighed for et lille hvil i omklædningskabinen efter behandlingen.


Behandlingsformer

Manipulationsbehandling/Manipulation (ledmanipulation)

Formålet med manipulation er at øge bevægeligheden og funktionen samt at mindske smerter.
Ved manipulation fører behandleren et led et lille stykke længere, end patienten er i stand til ved egen kraft (i en specifik retning).

Bevægelsen er generelt lille, hurtig, og særdeles specifik. Herved opstår oftest et hørbart "klik". Klikket er i sig selv ufarligt, og ikke - som man førhen troede - et udtryk for, at knoglerne "skurrer" mod hinanden. Klikket skyldes, at der kortvarigt opstår et vacuum i ledhulen (mellem ledfladerne i ledkapslen) - hvorved der dannes små luftbobler (gasarter).


Mobilisering/Ledmobilisering

Ledmobilisering er en teknik, der består af langsomme, rytmiske, bevægelser i yderstilling af leddet. Det gøres med lille kraft, og hensigten er at øge bevægeligheden i leddet.


Bløddelsbehandling

Behandling af bevægeapparatets bløddele fx muskler, sener, ledbånd eller andre væv omkring led. Bløddelsbehandling gives i form af massage (traditionel massage, triggerpunktbehandling, Dry needling m.v.). Det kan også være behandling, hvor der bruges forskellige udspændingeteknikker af sener og muskler. Hos patienter med akutte skader med kraftige smerter og betydelig muskelspænding, som f.eks. svære nakkehold, kan behandlingen bestå i blødddelsbehandling alene.


Triggerpunktsbehandling

Et triggerpunkt (muskelknude) er et irriteret område i en muskel, som gør ondt. Det kan være opstået ved akutte overbelastninger eller lange ensidige belastninger af en muskel. Der er forskellige måder, at behandle triggerpunkter på. Kiropraktoren kan anvende fingrene på punkterne til, at få spændingen i musklen til, at give sig.

Enkelte gange kan man benytte specielle øvelser, og andre gange vælger kiropraktoren, at bruge Dry Neeling på de særlige punkter.


Træning - på hold eller individuelt

Det kan i flere tilfælde være relevant med enkelte eller flere træningsøvleser til at komme helt igennem et problem, eller for at forsøge at forebygge at det kommer igen.

Det kan også være, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du træner korrekt, med tilpas belastning, eller ønsker at opstarte træning  med hensyn til nuværende og tidligere skavanker. Dette vil typisk være under vejledning fra vores fysioterapeut.

Træning kan have flere formål, f.eks. at øge styrken, øge bevægelsen i et område eller give en generel øget mobilitet. Det kommer til udtryk ved forskellige øvelser og forskellig intensitet.

Holdtræning kan være for dig der har svært ved at få husket øvelserne derhjemme, er mere motiveret af at træne sammen med andre, men det kan også være for dig der har brug for løbende vejledning.

Som tværfagligt rygcenter tilbyder vi selvfølgelig også GLA:D Ryg, som er en behandlingstilbud til dig med længerevarende eller tilbagevende lændesmerter, udarbejdet efter forskning fra Syddansk Universitet.


Ergonomi

Ergonomi er noget de fleste kender til og har hørt om. Det kan desuden en vigtig faktor i forhold til at vedligeholde en problematik. Det er sjældent fordi en stilling er direkte forkert, men ofte handler det mere om tiden i den givne stilling.  Vi kommer til tider med rådgivning om mulige ændringer til dette.

Hvis du er i tvivl om det er et problem for dig, så spørg din behandler.

Vores fysioterapeut tager desuden også ud til ergonomiske gennemgange på arbejdspladser efter nærmere aftale - kontakt os for at få et tilbud afhængig af tid, antal medarbejder mv.


Chokbølgebehandling

Chockbølgebehandling er en moderne behandlingsteknik, hvor man bruger en maskine til at skabe lydbølger, der skaber små mikrofrakturer i vævet, hvorved kroppen anser det for en ny skade. Når kroppen opfatter det som en ny skade bliver der sendt nye kropshelende væsker ud i området. Man forsøger altså at genstarte kroppens egne helende egenskaber.

Vi bruger typisk chockbølgebehandling til skader i senevæv og omkring tilhæftningspunkter, eksempelvis hælspore,springerknæ og lignende.

Der er en vis smerte under selve behandlingen, men den reguleres i niveau og tager sjældent mere end 5 minutter, så du selv er med til at kontrollere det. Der er sjældent øget smerte efter behandlingen.

Hvis du er i tvivl om det er relevant for dig, så kontakt os eller spørg din behandler.


Dry Needling

Dry Needling er en teknik indenfor brugen af akupunkturnåle. Nålen sættes i, og bevæges her rundt, op og ned for - lidt som med chockbølgebehandlingen, at skabe små mikrotraumer som kroppen så sender kropshelende væsker ud til. Det er typisk en kort proces på under 1 minut.

Der er selvfølgelig også andre mekanismer forbundet med dry needling, da det også stimulerer nerverne til en øget lokal blodgennemstrømning, udskillelse af smertedæmpende hormoner samt en muskelafslappende effekt. Det minder altså en smule om almindelig akupunktur.


Akupunktur

Her på klinikken er vores fysioterapeut uddannet ud fra den vestlige tilgang til akupunkturen. Det betyder at det primært bliver brugt som led og supplement til anden behandling og oftest med henblik på smertelindring og afspænding.

Akupunktur virker typisk bedst ved en serie af behandlinger - minimum 3 - og har til formål at stimulere nerverne i hud og muskler for at få frigivet smertedæmpende hormoner både lokalt i muskelvævet, men også centralt i hjernen.  Du kan eventuelt læse mere om det her.


Løbestilsanalyse:

En moderne analyse tager stadig udgangspunkt i kroppen og de biomekaniske forhold. Vi ser dog kroppen som helhed og følger altid op med en briksundersøgelse. Alle kan ikke være ens og det skal vi heller ikke være når vi løber, hvorfor dine individuelle tilpasninger i din løbestil vurderes ud fra et løbeøkonomisk og skadesforebyggende synspunkt. Der bliver altså ikke korrigeret - bare fore at korrigere.

Vi bruger tværfaglig udredning, ultralydsscanning eller røntgen når det er relevant.

Hos os får du en analyse til at hjælpe dig med en øget løbeøkonomi, eller en analyse til dig der gentagende gange har oplevet smerte i forbindelse med din løbetur.

Du har mulighed for at få en skriftlig rapport med hjem og vi laver selvfølgelig opfølgende analyser hvis det giver mening for dit forløb.

Hvis det lyder som noget for dig så kan du læse mere her.

også centralt i hjernen.  Du kan eventuelt læse mere om det her.


Udredning og genoptræning ifm hjernerystelselse:

Her hos os er det primære at få udredt dine symptomer så vi kan monitorere dine fremgang, sikre at du ikke stagnerer, samt rådgive og vejlede så du kan håndtere det bedst muligt selv.

Første besøg vil dog ofte ikke tage udgangspunkt i reel behandling eller fuld udredning, da symptomerne ofte varierer meget det første stykke tid og som regel først er konstante efter de første 5 dage. Her handler det primært om rådgivning og vejledning for at du forhåbentlig kan undgå at skulle gennem et længere genoptræningsforløb.

Vi arbejder både med de akutte hjernerystelser, men også senfølgerne, ofte relateret til syns-, koncentrations-, fokus- og balanceproblemer. Nu før du kontakter os desto bedre kan vi bistå dig i processen også selv med henblik på at komme bedst muligt gennem den første periode.